ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561, เวลา 15:20 น. 520 ครั้ง นางสาวปิยะรัตน์

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 นี้ เวลา 08.30 น. ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

รูปภาพประกอบ :